Юристи  компанії «Нотингем» мають великий досвід представництва інтересів клієнтів в арбітражних, господарських, третейських та інших судах, в тому числі в зарубіжних юрисдикціях. Для ефективної участі в комплексних спорах формується команда юристів - експертів у вузьких областях права. У компанії також є фахівці в сфері медіації та українського третейського правосуддя.

Послуги:

 • врегулювання суперечок на досудовій стадії, представництво сторін в ході переговорів і вироблення умов врегулювання суперечок;
 • альтернативні способи врегулювання суперечок (медіація і процедури примирення);
 • суперечки, пов’язані із захистом права власності та інших прав на об’єкти нерухомості;
 • суперечки по стягненню договірної та іншої заборгованості, відшкодування збитків;
 • суперечки, зумовлені невиконанням договірних зобов’язань, а також визнанням договорів недійсними або неукладеними; укладання та розірвання договорів;
 • адміністративні / лізингові / страхові суперечки;
 • суперечки, пов’язані з порушенням прав на об’єкти інтелектуальної власності;
 • суперечки про присудження компенсації за порушене право на судочинство або виконання судового акта в розумний строк;
 • супровід судових процесів за кордоном;
 • Legal risk management - комплексна або вузьконаправлена юридична підтримка іноземних клієнтів, які ведуть бізнес в Україні або співпрацюють з українськими компаніями.

СЕМІНАРИ ДЛЯ ФІНАНСИСТІВ, БУХГАЛТЕРІВ, ЕКОНОМІСТІВ

Експертна компанія «Нотінгем» проводить семінари по широкій тематиці бухгалтерського і податкового обліку для фахівців українських компаній. Ви можете замовити семінар від двох академічних годин до одного дня на одну з наступних актуальних тем:

 • бухгалтерська звітність на сучасному етапі - проблеми і перспективи завершення переходу до МСФЗ. Нові національні стандарти і зміни в діючі П(С)БО, які потрібно буде застосовувати з 2018 року;
 • нові П(С)БО «з перших рук» (про П(С)БО «Основні засоби», «Нематеріальні активи», «Запаси») - як про кожен окремо, так і в будь-якій їх комбінації;
 • бухгалтерський облік та оподаткування в 2018-2023 рр., нове і дискусійне:

-       складні питання діючих П(С)БО, новий Закон про бухгалтерський облік, проекти нових стандартів;

-       податок на прибуток, ПДВ, податок на майно;

 • актуальна арбітражна практика по зазначеним податкам або їх комбінації;
 • особливості підготовки проміжної та річної фінансової і податкової звітності за 2017-2018 рр.;
 • що нового чекає нас в бухгалтерському обліку і оподаткуванні у перспективі:

-       бухгалтерський облік: проекти нових МСБО, нові позиції Мінфіну і недержавного регулятора бухгалтерського обліку;

-       податки: податок на прибуток, ПДВ, податок на майно;

 • облікова політика для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування на 2018 рік: загальні проблеми та нові нюанси;
 • бухгалтерський облік та оподаткування у суб’єктів будівельної діяльності (інвестор, забудовник, технічний замовник, підрядник). Окремо по будь-якому із зазначених суб’єктів або у будь-якій їх комбінації;
 • основні засоби (включаючи будівництво оренду, лізинг): бухгалтерський облік та оподаткування;
 • необоротні активи (будівництво, основні засоби, МНМА, НДКР) і матеріально-виробничі запаси: складні питання бухгалтерського обліку та оподаткування;
 • операції з дебіторською та кредиторською заборгованістю: бухгалтерський облік та оподаткування.
 • договори в умовних одиницях і в іноземній валюті: бухгалтерський облік та оподаткування;
 • позики і кредити: правове регулювання, бухгалтерський облік, оподаткування;
 • бухгалтерський облік та оподаткування складних договорів і угод, наприклад:

-       оренда, лізинг, поступка вимоги;

-       факторинг, підряд в будівництві, НДКР.

 • операції з цінними паперами та іншими фінансовими вкладеннями: відображення в бухгалтерському обліку та оподаткування;
 • векселі в господарській практиці організацій: бухгалтерський облік та оподаткування;
 • товарообмінні (бартерні) операції в господарській практиці організації: право, бухгалтерський облік, податки;
 • негрошові розрахунки і операції: практика використання, правові, бухгалтерські та податкові аспекти (міна, відступне, новація, взаємозаліки, уступка вимоги та переведення боргу);
 • як вирішувати складні питання оподаткування та бухгалтерського обліку: технологія роботи бухгалтера, аудитора, консультанта у прикладах;
 • бухгалтерський облік та оподаткування в організаціях ПЕК;
 • оподаткування кредитних організацій;
 • Бухгалтерський облік та оподаткування при приватизації унітарних підприємств.