Удосконалення системи управлінського обліку.

Послуга включає:

 • розробку рекомендацій з реструктуризації бізнес-процесів планування і формування та моніторингу собівартості продукції (робіт, послуг), оптимізації організаційної структури, інформаційного обміну та документообігу з метою вдосконалення системи управління;
 • розробку рекомендацій щодо вдосконалення положень облікової політики та стандартів по веденню управлінського обліку та формування управлінської звітності, розробку регламентів, положень;
 • розробку методології формування собівартості продукції (робіт, послуг) з урахуванням галузевих інструкцій і специфіки конкретного бізнесу;
 • розробку рекомендацій зі зміни та інтеграції застосовуваних корпоративних інформаційних систем, порядку аналітичного і виробничого обліку відповідно до методологічних вимог;
 • методологічний супровід процесу впровадження інформаційних технологій на базі систем SAP і 1С для ведення обліку та складання управлінської звітності.

Переваги:

 • забезпечення актуальної та достовірної інформації для прийняття управлінських рішень;
 • забезпечення конкурентоспроможного рівня витрат на базі диференціації продукції;
 • збільшення ринкової вартості підприємства;
 • забезпечення інструментарію для контролю бізнес-процесів системи управлінського обліку;
 • підвищення фінансової стійкості підприємства та зменшення залежності від зовнішнього фінансування.

Удосконалення системи внутрішнього контролю фінансової

звітності та облікових процесів.

Послуга включає:

 • аналіз системи корпоративного управління і визначення елементів і об’єктів та системи внутрішніх контролів фінансової звітності;
 • виявлення та оцінку ризиків викривлення фінансової звітності;
 • розробку матриць ризиків і контрольних процедур і моделювання бізнес-процесів;
 • діагностику діючої системи, включаючи тестування контрольних процедур метою вдосконалення їх дизайну та операційної ефективності;
 • розробку рекомендацій, щодо вдосконалення системи внутрішніх контролів;
 • розробку регламентів взаємодії підрозділів організації;
 • методологічний супровід процесу впровадження системи внутрішніх контролів.

Переваги:

 • запобігання суттєвим помилкам при складанні фінансових звітів, коригувань після закриття звітного періоду;
 • забезпечення необхідного рівня достовірності фінансової звітності, необхідної для прийняття ефективних управлінських рішень, планування і контролю досягнення цілей;
 • зниження трудових витрат і прискорення процесу підготовки фінансової звітності;
 • зниження трудомісткості при оцінці ефективності контролю з боку служби внутрішнього аудиту підприємства;
 • зменшення можливостей для маніпулювання фінансовими результатами;
 • забезпечення подальшого вдосконалення системи корпоративного управління;
 • розподіл відповідальності за надання недостовірної фінансової звітності.