Ми надаємо клієнтам всебічну підтримку з питань корпоративного права, які виникають в їх щоденній діяльності, і здійснюємо комплексний юридичний супровід угод.

Наші юристи мають великий досвід участі в проектах, які є предметом юрисдикцій декількох держав, а також досвід супроводу інвестиційних проектів і створення спільних підприємств в різних галузях бізнесу.

Послуги:

 • попередні консультації щодо структури M & A;
 • юридична експертиза (Due Diligence) об’єкта M R A;
 • отримання згоди антимонопольного органу;
 • супровід угод поглинання (зокрема, супровід переговорного процесу і підготовка документації по операціях);
 • консультування власників бізнесу з питань застосування корпоративного законодавства;
 • консультування власників бізнесу з питань мінімізації корпоративних ризиків при залученні інвестицій;
 • розробка ефективних структур корпоративного управління;
 • представлення інтересів довірителів в корпоративних конфліктах;
 • legalDue Diligence корпоративної документації компаній;
 • планування та комплексний супровід створення, реорганізації і ліквідації підприємств;
 • супровід угод з частками та акціями (зокрема, за участю іноземних компаній);
 • супровід емісії цінних паперів;
 • реєстрація компаній усіх форм власності «під ключ».

Інтелектуальна власність

Інтелектуальна власність – вкрай цінний і перспективний для розвитку будь-якого бізнесу актив. Його вразливість обумовлена нематеріальною природою об’єктів виняткових прав і недобросовісною конкуренцією на ринку.

Компанія «Нотінгем» надає спектр послуг в області ефективного використання, розпорядження та охорони інтелектуальної власності відповідно до українського законодавства і міжнародних актів:

 • консультування з питань використання і захисту в Україні та за кордоном авторських і патентних прав, а також прав на засоби індивідуалізації, доменні імена та ноу-хау;
 • підготовка ліцензійних договорів і договорів про передачу виключних прав;
 • представлення інтересів клієнта в суді з інтелектуальних прав до вимог про вилучення контрафактних примірників, стягнення компенсації, відшкодування моральної шкоди та застосуванні інших заходів захисту.

Практика у сфері нерухомості

У сфері нерухомості досвід включає як представлення інтересів орендарів, так і надання сприяння орендодавцям, кредиторам і забудовникам.

Послуги:

 • структурування і комплексний супровід угод з придбання та продажу нерухомості;
 • супровід інвестиційних проектів в області нерухомості і будівництва «з нуля»;
 • структурування та оптимізація проектів у сфері нерухомості і будівництва;
 • юридична підтримка у сфері управління нерухомістю (оренда, експлуатаційні договори та ін.);
 • юридична експертиза нерухомого майна;
 • супровід державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним;
 • представлення інтересів в суперечках з питань нерухомості та будівництва.

Податкове право і податкові спори

Ми забезпечуємо комплексний підхід у вирішенні податкових питань, що виникають як у повсякденній роботі компаній-клієнтів, так і при прийнятті бізнес-рішень.

Юристи консультують клієнтів з питань як місцевого, так і міжнародного оподаткування, включаючи практичні рекомендації по податковим аспектам в межах угод і щодо забезпечення податкової ефективності діяльності компанії.

Послуги:

 • застосування законодавства з податку на прибуток, ПДВ, податку на майно організацій та інших податків;
 • оподаткування груп компаній;
 • оподаткування при здійсненні операцій M & A;
 • використання податкових відрахувань і пільг;
 • оподаткування фізичних осіб;
 • юридичний супровід в ході камеральних і виїзних податкових перевірок;
 • визначення стратегії і тактики спору за підсумками податкової перевірки, оцінка перспектив вирішення спору в податкових органах і суді;
 • підготовка апеляційних та інших скарг до судових і вищих податкових органів;
 • підготовка заяв до суду і формування доказової бази у справі;
 • представлення інтересів компанії в судових засіданнях;
 • оскарження судових актів у вищих судових інстанціях, заперечення на скарги податкових органів;
 • відшкодування шкоди, завданої незаконними діями податкових органів.

Інвентаризація

Ми проводимо кваліфіковану інвентаризацію реальних і фінансових активів підприємств. Реальні активи представлені в наступних формах: основні засоби, незавершене будівництво та запаси. Фінансові активи - це, перш за все, дебіторська заборгованість і фінансові вкладення.

Проведення інвентаризації майна з нашого боку контролюють інспектори відповідних інженерних та інших спеціалізацій. За необхідності, залучаються великі наукові центри та/ або виконуються інструментальні дослідження.

Аналіз виробничих процесів

Ми повністю розкриваємо для замовників особливості виробничо-технологічних процесів та їх економічної корисності. Важливою частиною нашої роботи є побудова реалістичних фінансових моделей для компаній незалежно від їх галузі.

Ми також активно співпрацюємо з профільними науково-дослідними установами або відомими галузевими експертами.

Міжнародні проекти

Практика міжнародних проектів включає в себе послуги в області корпоративного обслуговування і міжнародного оподаткування, які допомагають клієнтові вибрати оптимальні рішення для ведення бізнесу. Запорукою успіху нашої консультаційної діяльності є знання постійних змін в економіці та законодавстві, помножені на багаторічний досвід роботи в галузі ефективного податкового планування. Індивідуальний розгляд кожного запиту клієнта гарантує високий рівень якості послуги та відповідний ступінь конфіденційності.

Послуги

 • аналіз корпоративних структур відповідно до законодавства про Контрольовані іноземні Компанії, ініціатив в межах плану BEPS (BaseErosionandProfitShifting);
 • консультації з питань деофшоризації та оподаткування активів в Україні і за кордоном;
 • структурування угод і операційної діяльності, від етапу планування до впровадження розробленої структури                  (в Україні або в зарубіжних юрисдикціях);
 • консультування з питань застосування національного або іноземного законодавства з метою захисту активів;
 • супровід банківських рахунків за кордоном;
 • корпоративне обслуговування іноземних компаній, інвестиційних та сімейних фондів і трастів.