Послуги:

 • розробка стратегій і програм соціально-економічного розвитку суб’єктів країни і муніципальних утворень, державних і муніципальних програм, галузевих концепцій і стратегій;
 • аналіз фінансово-господарської діяльності державних і комунальних установ та розробка рекомендацій щодо оптимізації діяльності;
 • моніторинг та оцінка ефективності діяльності органів регіональної та державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ;
 • розвиток державно-приватного партнерства в суб’єктах України і муніципальних утвореннях;
 • розробка організаційних планів обґрунтування та залучення бюджетних інвестицій в проекти з підвищення ефективності використання державного та муніципального майна;
 • розробка комплексних інвестиційних планів і цільових економічних моделей мономіст;
 • експертиза ризиків регіональних проектів.

Переваги та результати:

 • успішний досвід аналізу фінансово-господарської діяльності установ за галузями (охорона здоров’я, енергетика, культура, освіта, транспорт, будівництво);
 • зростання ефективності бюджетних витрат і соціального ефекту в результаті реалізації запропонованих підходів;
 • висока репутація в галузі, підтверджена великим числом відгуків замовників.

Проектний досвід:

 • розробка концепції розвитку авіатранспортної інфраструктури в Україні;
 • розробка концепції розвитку конкуренції в Україні;
 • розробка пропозицій щодо підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності установ охорони здоров’я України.